Bug 98869 - Electronic Super Joy graphic artefacts (regression,bisected)
Summary: Electronic Super Joy graphic artefacts (regression,bisected)
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Mesa
Classification: Unclassified
Component: Drivers/Gallium/r300 (show other bugs)
Version: 13.0
Hardware: x86-64 (AMD64) Linux (All)
: medium major
Assignee: Default DRI bug account
QA Contact: Default DRI bug account
URL:
Whiteboard:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2016-11-27 12:40 UTC by cosiekvfj
Modified: 2017-02-27 19:57 UTC (History)
1 user (show)

See Also:
i915 platform:
i915 features:


Attachments
screen (33.71 KB, image/png)
2016-11-27 12:40 UTC, cosiekvfj
Details
screen2 (29.15 KB, image/png)
2016-11-27 12:40 UTC, cosiekvfj
Details
Log from aplication (32.09 KB, text/plain)
2016-12-12 21:39 UTC, cosiekvfj
Details
apitrace (16.63 MB, application/octet-stream)
2016-12-12 21:43 UTC, cosiekvfj
Details
skl retrace (45.81 KB, image/png)
2016-12-14 20:43 UTC, Mark Janes
Details
apitrace (22.13 MB, application/octet-stream)
2016-12-16 09:28 UTC, cosiekvfj
Details
hack (657 bytes, patch)
2017-02-09 23:41 UTC, Grazvydas Ignotas
Details | Splinter Review
Piglit dri2 w/o patch (1.30 MB, application/x-bzip2)
2017-02-25 19:02 UTC, cosiekvfj
Details
Piglit dri2 patched (1.29 MB, application/x-bzip2)
2017-02-26 16:51 UTC, cosiekvfj
Details
piglit mesa at e54b2e902aba22f697c0ba8622cd0a905f1edfff (1.29 MB, application/x-bzip2)
2017-02-27 19:57 UTC, cosiekvfj
Details

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description cosiekvfj 2016-11-27 12:40:25 UTC
Created attachment 128215 [details]
screen

Game was fully working on mesa 12. This bug is present on mesa 13.


Informacje o komputerze:
  Producent: Unknown
  Model: Unknown
  Rodzaj: Laptop
  Nie wykryto panelu dotykowego
  
Informacje o procesorze:
  Dostawca CPU: GenuineIntel
  Marka procesora: Intel(R) Core(TM)2 CPU     T5500 @ 1.66GHz
  Rodzina CPU: 0x6
  Model CPU: 0xf
  Stepping CPU: 0x6
  Typ CPU: 0x0
  Częstotliwość: 1667 MHz
  2 rdzenie logiczne
  2 rdzenie fizyczne
  HyperThreading: Nieobsługiwane
  FCMOV: Obsługiwane
  SSE2: Obsługiwane
  SSE3: Obsługiwane
  SSSE3: Obsługiwane
  SSE4a: Nieobsługiwane
  SSE41: Nieobsługiwane
  SSE42: Nieobsługiwane
  AES: Nieobsługiwane
  AVX: Nieobsługiwane
  CMPXCHG16B: Obsługiwane
  LAHF/SAHF: Obsługiwane
  PrefetchW: Nieobsługiwane
  
Informacje o sieci:
  Szybkość sieci: 
  
Wersja systemu operacyjnego:
  "Manjaro Linux" (64-bitowy)
  Nazwa kernela: Linux
  Wersja kernela: 4.8.9-1-MANJARO
  Dostawca serwera X: The X.Org Foundation
  Wydanie serwera X: 11804000
  Menedżer okien X: Xfwm4
  Wersja biblioteki Steam: <Runtime disabled>
  
Karta graficzna:
  Sterownik: X.Org R300 Project Gallium 0.4 on ATI RC410

  Wersja sterownika: 2.1 Mesa 13.0.1
  Wersja OpenGL: 2.1
  Głębia kolorów pulpitu: 24 bitów na piksel
  Częstotliwość odświeżania monitora: 59 Hz
  Ident. producenta: 0x1002
  ID urządzenia: 0x5a62
  Nie wykryto wersji
  Liczba monitorów: 1
  Liczba logicznych układów graficznych: 1
  Rozdzielczość głównego ekranu: 1280 x 800
  Rozdzielczość pulpitu: 1280 x 800
  Rozmiar głównego ekranu: 13,03" x 8,15" (15,35" diag)
33,1cm x 20,7cm (39,0cm diag)
  Nie wykryto głównego VRAM
  
Karta dźwiękowa:
  Dźwięk: Realtek ALC861-VD
  
Pamięć:
  RAM: 1877 MB
  
Dodatki:
  Język interfejsu: Polski
  JĘZYK: pl_PL.utf8
  Mikrofon: Not set
  Przedłużka i kabel Steam Controllera: Not set
  Dostępne miejsce na twardym dysku: 54188 MB
  Największy wolny blok na twardym dysku: 26858 MB
  Gogle VR: Nie wykryto
  
Ostatnie raporty niepowodzeń:
  Sat Nov 26 18:19:41 2016 GMT: file ''/tmp/dumps/crash_20161126191939_2.dmp'', upload yes: ''Discarded=1''
Comment 1 cosiekvfj 2016-11-27 12:40:50 UTC
Created attachment 128216 [details]
screen2
Comment 2 Karol Herbst 2016-11-27 12:48:29 UTC
mind doing a git bisect and checking which commit broke it?
Comment 3 cosiekvfj 2016-12-08 20:13:41 UTC
I tried to compile mesa-git from aur but it failed. I really won't be able to compile it multiple times on this machine to search which commit broke it. Is this a big problem? Will be this not be resolved if I am not able to do all thing?
Comment 4 cosiekvfj 2016-12-08 20:14:34 UTC
13.0.2 the same
Comment 5 Mark Janes 2016-12-12 00:37:30 UTC
If you can't bisect mesa, then providing an apitrace of the workload will allow someone else to bisect it.
Comment 6 cosiekvfj 2016-12-12 21:39:41 UTC
Created attachment 128444 [details]
Log from aplication
Comment 7 cosiekvfj 2016-12-12 21:43:28 UTC
Created attachment 128445 [details]
apitrace
Comment 8 cosiekvfj 2016-12-12 21:59:20 UTC
Similar bug is present in sequel.
Comment 9 Mark Janes 2016-12-14 20:43:39 UTC
Created attachment 128475 [details]
skl retrace

skl shows correct rendering
Comment 10 cosiekvfj 2016-12-16 09:28:11 UTC
Created attachment 128497 [details]
apitrace

apitrace: loaded into /usr/bin/apitrace32
apitrace: unloaded from /usr/bin/apitrace32
apitrace: loaded into /home/kacper/.local/share/Steam/steamapps/common/ElectronicSuperJoy/ElectronicSuperJoy
Set current directory to /home/kacper/.local/share/Steam/steamapps/common/ElectronicSuperJoy
Found path: /home/kacper/.local/share/Steam/steamapps/common/ElectronicSuperJoy/ElectronicSuperJoy
Mono path[0] = '/home/kacper/.local/share/Steam/steamapps/common/ElectronicSuperJoy/ElectronicSuperJoy_Data/Managed'
Mono path[1] = '/home/kacper/.local/share/Steam/steamapps/common/ElectronicSuperJoy/ElectronicSuperJoy_Data/Mono'
Mono config path = '/home/kacper/.local/share/Steam/steamapps/common/ElectronicSuperJoy/ElectronicSuperJoy_Data/Mono/etc'
apitrace: tracing to /home/kacper/.local/share/Steam/steamapps/common/ElectronicSuperJoy/ElectronicSuperJoy.trace
apitrace: redirecting dlopen("libGL.so.1", 0x102)
apitrace: attempting to read configuration file: /home/kacper/.config/apitrace/gltrace.conf
apitrace: warning: glVertexPointer: call will be faked due to pointer to user memory (https://github.com/apitrace/apitrace/blob/master/docs/BUGS.markdown#tracing)
apitrace: warning: glTexCoordPointer: call will be faked due to pointer to user memory (https://github.com/apitrace/apitrace/blob/master/docs/BUGS.markdown#tracing)
apitrace: warning: glColorPointer: call will be faked due to pointer to user memory (https://github.com/apitrace/apitrace/blob/master/docs/BUGS.markdown#tracing)
apitrace: unloaded from /home/kacper/.local/share/Steam/steamapps/common/ElectronicSuperJoy/ElectronicSuperJoy
Comment 11 cosiekvfj 2016-12-16 09:44:16 UTC
"skl shows correct rendering" What does that mean?

I also tested app with LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 and then rendering is correct.
Comment 12 cosiekvfj 2016-12-16 09:45:10 UTC
Comment on attachment 128497 [details]
apitrace

Longer apitrace
Comment 13 cosiekvfj 2017-01-20 11:38:55 UTC
Still present.

Informacje o komputerze:
  Producent: Unknown
  Model: Unknown
  Rodzaj: Komputer stacjonarny
  Nie wykryto panelu dotykowego
  
Informacje o procesorze:
  Dostawca CPU: GenuineIntel
  Marka procesora: Intel(R) Core(TM)2 CPU     T5500 @ 1.66GHz
  Rodzina CPU: 0x6
  Model CPU: 0xf
  Stepping CPU: 0x6
  Typ CPU: 0x0
  Częstotliwość: 1667 MHz
  2 rdzenie logiczne
  2 rdzenie fizyczne
  HyperThreading: Nieobsługiwane
  FCMOV: Obsługiwane
  SSE2: Obsługiwane
  SSE3: Obsługiwane
  SSSE3: Obsługiwane
  SSE4a: Nieobsługiwane
  SSE41: Nieobsługiwane
  SSE42: Nieobsługiwane
  AES: Nieobsługiwane
  AVX: Nieobsługiwane
  CMPXCHG16B: Obsługiwane
  LAHF/SAHF: Obsługiwane
  PrefetchW: Nieobsługiwane
  
Informacje o sieci:
  Szybkość sieci: 
  
Wersja systemu operacyjnego:
  "Manjaro Linux" (64-bitowy)
  Nazwa kernela: Linux
  Wersja kernela: 4.9.2-1-MANJARO
  Dostawca serwera X: The X.Org Foundation
  Wydanie serwera X: 11901000
  Menedżer okien X: Xfwm4
  Wersja biblioteki Steam: <Runtime disabled>
  
Karta graficzna:
  Sterownik: X.Org R300 Project Gallium 0.4 on ATI RC410

  Wersja sterownika: 2.1 Mesa 13.0.3
  Wersja OpenGL: 2.1
  Głębia kolorów pulpitu: 24 bitów na piksel
  Częstotliwość odświeżania monitora: 59 Hz
  Ident. producenta: 0x1002
  ID urządzenia: 0x5a62
  Nie wykryto wersji
  Liczba monitorów: 1
  Liczba logicznych układów graficznych: 1
  Rozdzielczość głównego ekranu: 1280 x 800
  Rozdzielczość pulpitu: 1280 x 800
  Rozmiar głównego ekranu: 13,03" x 8,15" (15,35" diag)
33,1cm x 20,7cm (39,0cm diag)
  Nie wykryto głównego VRAM
  
Karta dźwiękowa:
  Dźwięk: Realtek ALC861-VD
  
Pamięć:
  RAM: 1877 MB
  
Dodatki:
  Język interfejsu: Polski
  JĘZYK: pl_PL.utf8
  Mikrofon: Not set
  Przedłużka i kabel Steam Controllera: Not set
  Dostępne miejsce na twardym dysku: 54060 MB
  Największy wolny blok na twardym dysku: 39965 MB
  Gogle VR: Nie wykryto
  
Ostatnie raporty niepowodzeń:
Comment 14 Tapani Pälli 2017-01-20 12:05:33 UTC
(In reply to cosiekvfj from comment #11)
> "skl shows correct rendering" What does that mean?
> 
> I also tested app with LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 and then rendering is correct.

This means that the trace renders correctly on Intel Skylake (i965) driver.
Comment 15 cosiekvfj 2017-01-20 13:01:27 UTC
I was able to narrow it a bit.

Latest working: lib32-mesa-11.2.2-1-x86_64.pkg.tar.xz
First not working: lib32-mesa-12.0.1-1-x86_64.pkg.tar.xz
Comment 17 cosiekvfj 2017-02-06 21:25:39 UTC
172bfdaa9e80342ade3f023f72d455d76713b866 Is cause of the problem!
https://cgit.freedesktop.org/mesa/mesa/commit/?h=12.0&id=172bfdaa9e80342ade3f023f72d455d76713b866
Comment 18 cosiekvfj 2017-02-07 19:29:29 UTC
I have compiled couple of times. Here are my results.

b7da8fa11d5c6ec71113350eed1959191a7d5990 working
84b961dd53a0509a6865d8417301838b34a40096 working
e54b2e902aba22f697c0ba8622cd0a905f1edfff working
172bfdaa9e80342ade3f023f72d455d76713b866 not working
f75a1084349f2332aa080d77acc175ddbe0ab886 not working
Comment 19 Grazvydas Ignotas 2017-02-09 23:41:20 UTC
Created attachment 129459 [details] [review]
hack

I guess not many developers still have r300 hardware, so you'll have to test some patches. Here is one you can try.
Comment 20 cosiekvfj 2017-02-10 08:26:05 UTC
Yes of course.
I have tested this patch and it resolved the problem :)
Thank you very much!!!
Comment 21 cosiekvfj 2017-02-12 21:41:02 UTC
Can you explain this bug and patch to my? :) What now?
Comment 22 Grazvydas Ignotas 2017-02-13 17:12:02 UTC
(In reply to cosiekvfj from comment #21)
> Can you explain this bug and patch to my? :) What now?
The patch has been rejected (more or less), see the mailing list for details: https://lists.freedesktop.org/archives/mesa-dev/2017-February/144118.html
Comment 23 Marek Olšák 2017-02-14 11:21:41 UTC
You can take the default case statement in the unbyteswap function on LE. That should safely disable the whole thing on LE.
Comment 24 Marek Olšák 2017-02-14 11:23:16 UTC
Ah thats what the patch does. I'll reply on mesa-dev.
Comment 25 cosiekvfj 2017-02-14 17:24:15 UTC
I can do more testing if needed.
Comment 26 Marek Olšák 2017-02-21 20:31:36 UTC
I pushed Grazvydas's patch.
Comment 27 cosiekvfj 2017-02-25 19:02:26 UTC
Created attachment 129912 [details]
Piglit dri2 w/o patch

I have done piglit test you guys was talking about on the mailinglist. I can do it again with patch if you want. Also I have rendering issue with dri3 and steam login screen. I think I will make another bug report. Also I want to test hyperz in piglit so it can be flipped on by default.
Comment 28 cosiekvfj 2017-02-26 16:51:39 UTC
Created attachment 129930 [details]
Piglit dri2 patched

This is piglit test with patched mesa. If someone want to take a look and write proper patch I will do my best with testing. Also I will provide more test in this bug-reports:
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=37724
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=37724
Comment 30 cosiekvfj 2017-02-27 19:57:50 UTC
Created attachment 129963 [details]
piglit mesa at e54b2e902aba22f697c0ba8622cd0a905f1edfff

I also tested mesa before the commit which broke my usercase. After earlier tests I had small image artefact on terminal window. Not with this one. :)
If you want more tests or you want me to redo previous tests or if you are unsure about results, I'm happy to help.


Use of freedesktop.org services, including Bugzilla, is subject to our Code of Conduct.